zapazi.bg

 Обратна връзка

Регистрация
Потребител


Ако работите като:
 Лекар
 Стоматолог
Или упражнявате друга дейност в областта на услугите..

Форма за търсене


Регистрация
Клиент


Ако търсите Лекар, Стоматолог или някакъв друг вид услуга, тук е мястото където ще ги намерите.

zapazi.bg

Онлайн Календар

Създайте собствен календар и организирайте по-добре срещите си. Подредете вашето време.

Добавяте снимки, информация, местоположение, данни за връзка с вас, предоставяте повече информация за клиентите си.

Социални мрежи

Интеграция със социалните мрежи. Не е нужно да използвате нови потребител/парола за вход в нашият сайт.

Получавате коментари и обратна връзка от всеки който се е възползвал от вашите услуги.

Лесен експорт на срещи

Лесен за използване с Google calendar. Ако вече използвате Google calendar, лесно може да синхронизирате своите срещи между zapazi.bg и google.

Бърз и лесен експорт на вашите срещи във Word или Excel. Диаграма на броя запазени услуги по месеци.

Последна активност

Посетете нашата страница във Facebook